منوی کناری
بایگانی
0

مقدمه

دوست عزیز تا حالا در مورد مقدمه مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد مقدمه صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم khali کاربران عزیز تمام اطلاعات بیان شده در مورد مقدمه صرفا علمی می باشد. اگر در مورد مقدمه سوالی دارین از قسمت نظرات ارسال فرمایید اگر اطلاع داشته باشیم پاسخ می دهیم و الا ارجاع می دهیم و خوشحال می شویم نقد خود را بیان کنید.

اطلاعات بیشتر
0

قسمت دوم عمل به نسخه ها

دوست عزیز تا حالا در مورد قسمت دوم عمل به نسخه ها مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد قسمت دوم عمل به نسخ … صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم برای پیشگیری و درمان بیماری ها لازم است موارد زیر را حتما رعایت کنید تا هم به درمان کامل برسید وهم اینکه عوارض به کمترین میزان برسد چون حتی داروهای گیاهی نیز اگر با مصلح و شرایط ...

اطلاعات بیشتر
0

آتروفی مغز

دوست عزیز تا حالا در مورد آتروفی مغز مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد آتروفی مغز … صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم khali کاربران عزیز تمام اطلاعات بیان شده در مورد آتروفی مغز … صرفا علمی می باشد. اگر در مورد آتروفی مغز سوالی دارین از قسمت نظرات ارسال فرمایید اگر اطلاع داشته باشیم پاسخ می دهیم و الا ارجاع می دهیم و خوشحال می شویم ...

اطلاعات بیشتر
0

علت شباهت و اشتراک نسخه های درمانی

دوست عزیز تا حالا در مورد علت شباهت و اشتراک نسخه های درمانی مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد علت شباهت و اشتراک … صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم شباهت و اشتراک نسخه های درمانی، به علت شباهت ساختار و عملکرد سلول ها به هم است. درست است که هر فردی ممکن است بیماری متفاوتی داشته باشد ولی اگر خوب دقت کنیم ساختار سلول های بدن ...

اطلاعات بیشتر
0

نسخه درمانی

دوست عزیز تا حالا در مورد نسخه درمانی مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد نسخه درمانی … صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم khali کاربران عزیز تمام اطلاعات بیان شده در مورد نسخه درمانی … صرفا علمی می باشد. اگر در مورد نسخه درمانی سوالی دارین از قسمت نظرات ارسال فرمایید اگر اطلاع داشته باشیم پاسخ می دهیم و الا ارجاع می دهیم و خوشحال می شویم ...

اطلاعات بیشتر
0

آرامش بخش

دوست عزیز تا حالا در مورد آرامش بخش مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد آرامش بخش صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم khali کاربران عزیز تمام اطلاعات بیان شده در مورد آرامش بخش صرفا علمی می باشد. اگر در مورد آرامش بخش سوالی دارین از قسمت نظرات ارسال فرمایید اگر اطلاع داشته باشیم پاسخ می دهیم و الا ارجاع می دهیم و خوشحال می شویم نقد خود ...

اطلاعات بیشتر
0

مغز و اعصاب

دوست عزیز تا حالا در مورد مغز و اعصاب مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد مغز و اعصاب صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم khali کاربران عزیز تمام اطلاعات بیان شده در مورد مغز و اعصاب صرفا علمی می باشد. اگر در مورد مغز و اعصاب سوالی دارین از قسمت نظرات ارسال فرمایید اگر اطلاع داشته باشیم پاسخ می دهیم و الا ارجاع می دهیم و خوشحال ...

اطلاعات بیشتر
0

نکات اساسی ومهم نسخه ها

دوست عزیز تا حالا در مورد نکات اساسی ومهم نسخه ها مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد نکات اساسی ومهم نسخ … صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم حتما طبق راهنمای نرافزار عمل نمایید: 1-با نسخه هایی که مقدار و مدت را بیان نکرده اند چه کنیم؟ این موارد کم هستند ولی در برخی نسخه های دکتر ابوالحبیب که میزان مواد ترکیبی ذکر نشده منظور مقادیر مساوی ...

اطلاعات بیشتر
0

نیش عقرب

دوست عزیز تا حالا در مورد نیش عقرب مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد نیش عقرب صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است. این مطلب اشاره به طبیعت و طبع ومزاج هر موجودی است در میان 4 مزاج دارندگان مزاج صفرا دارای زبان و کلام تند وتیز هستند وبعلت دارا بودن حرارت وتند وتیزی حرف دل و ...

اطلاعات بیشتر
0

بهترین نسخه برای همه بیماری ها

دوست عزیز تا حالا در مورد بهترین نسخه برای همه بیماری ها مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد بهترین نسخه برای هم … صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم علت اصلی همه ی بیماریها غلبه و عدم تعادل مزاج ها و اخلاط و اختلالات در بعد الهی انسان است.برای تعدیل این خلط ها و بعد الهی انسان موارد زیر مفید و لازم و کافی است. 1-اصلاح روح ...

اطلاعات بیشتر