مرور رده

جک، طنز و لطیفه

داداش من، اين زنه یا مايكرووِيو!

دوست عزیز تا حالا در مورد داداش من، اين زنه یا مايكرووِيو! مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد داداش من، اين زنه یا مايكرووِيو! ... صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم طرف…

عيسی هل نده!‌

دوست عزیز تا حالا در مورد عيسی هل نده!‌ مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد عيسی هل نده!‌ صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم پسره تو كليسا نشسته بوده، يهو مي‌بينه يه دختر خيلي…

عيسی هل نده!‌

دوست عزیز تا حالا در مورد عيسی هل نده!‌ مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد عيسی هل نده!‌ صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم پسره تو كليسا نشسته بوده، يهو مي‌بينه يه دختر خيلي…

عيسی هل نده!‌

دوست عزیز تا حالا در مورد عيسی هل نده!‌ مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد عيسی هل نده!‌ صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم پسره تو كليسا نشسته بوده، يهو مي‌بينه يه دختر خيلي…

کتک آقا معلم!

دوست عزیز تا حالا در مورد کتک آقا معلم! مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد کتک آقا معلم! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم هیچوقت یادم نمیره یه بار معلممون یکی رو گرفت مث…

کتک آقا معلم!

دوست عزیز تا حالا در مورد کتک آقا معلم! مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد کتک آقا معلم! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم هیچوقت یادم نمیره یه بار معلممون یکی رو گرفت مث…

کتک آقا معلم!

دوست عزیز تا حالا در مورد کتک آقا معلم! مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد کتک آقا معلم! صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم هیچوقت یادم نمیره یه بار معلممون یکی رو گرفت مث…

دعای غضنفر

دوست عزیز تا حالا در مورد دعای غضنفر مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد دعای غضنفر صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم غضنفر همش دعا می کرده بچه دار شه یه شب جبرئیل میاد تو…

دعای غضنفر

دوست عزیز تا حالا در مورد دعای غضنفر مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد دعای غضنفر صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم غضنفر همش دعا می کرده بچه دار شه یه شب جبرئیل میاد تو…

دعای غضنفر

دوست عزیز تا حالا در مورد دعای غضنفر مطالعه ای داشتین؟ می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟ امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد دعای غضنفر صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم غضنفر همش دعا می کرده بچه دار شه یه شب جبرئیل میاد تو…