Browsing Category

منتخب

Featured posts

خیریه نتاوین

خدا را شکر می کنیم در راستای حمایت از هم نوعانمان قدمی برداریم و خیریه نتاوین را راه اندازی کردیم. ما در فصل های متفاوت گزارش این خیریه را در اختیار دوستان قرار می دهیم.

نرم افزار اندروید بیمه عمر پاسارگاد واحد نتاوین

گروه نتاوین بعد از تلاش های فراوان مبتنی بر خدمات بیمه عمر و توافق با نماینده گان و مدیر فروشان بیمه عمر پاسارگاد نرم افزار اندروید بیمه عمر پاسارگاد را تولید و راه اندازی کرد. این نرم افزار بعد از دریافت مجوز های بعدی وارد بازار می گردد.…