Browsing Tag

بیمه

نرم افزار اندروید بیمه عمر پاسارگاد واحد نتاوین

گروه نتاوین بعد از تلاش های فراوان مبتنی بر خدمات بیمه عمر و توافق با نماینده گان و مدیر فروشان بیمه عمر پاسارگاد نرم افزار اندروید بیمه عمر پاسارگاد را تولید و راه اندازی کرد. این نرم افزار بعد از دریافت مجوز های بعدی وارد بازار می گردد.…